Hva er egentlig trivsel for de ansatte? Medarbeidertrivsel refererer til den generelle tilstanden til en ansatts mentale, fysiske, emosjonelle og økonomiske helse. Den påvirkes av faktorer som f.eks:

 • Følelse av mål og mening

 • Organisatorisk støtte (fysisk, psykisk og økonomisk)

 • Balanse mellom jobb og privatliv

 • Fysisk komfort og sikkerhet

 • Autonomi, fleksibilitet og "Jobbkontroll"

 • Følelse av jobbsikkerhet

 • Nivåer av rettferdighet, likhet og rettferdighet på arbeidsplassen

 • Robusthet i sosiale forbindelser og nettverk

I et nøtteskall kan man si at dette aspektet av HR handler om hvordan jobben din påvirker din overordnede helse, velvære, tilfredshet og trivsel.

Husk at "ansattes velvære" omfatter så mye mer enn bare fysisk og psykisk velvære. Denne målingen omfatter grunnleggende kvantitative trivselsdata, men påvirkes også av kvalitative faktorer og forsøker å fastslå det overordnede livskvalitetsnivået.

Hvorfor bør jeg fokusere på dette nøkkeltallet?

Dette er en viktig del av HR-arbeidet. Ved å følge med på de ansattes trivsel kan bedriftseiere og HR-team måle de ansattes tilfredshet og velvære ut fra et overordnet perspektiv, noe som gir muligheter for å øke trivselen og optimalisere forretningsresultatene.

Lavt velbefinnende blant de ansatte fører til dårlige resultater. En arbeidsstyrke med høy gjennomsnittlig trivsel gir bedre resultater, færre feil og lavere turnover.

For å si det enkelt: Enhver bedrift har høyere produktivitet hvis de ansatte er så fornøyde og friske som mulig. En organisasjon som tilfredsstiller og tar vare på medarbeiderne sine, kan tiltrekke seg og beholde flere talenter.

"God helse ER god forretning."
- Paul Drechsler, (styreformann og administrerende direktør i Wates Group Limited)

Fordelene ved å forbedre medarbeidernes trivsel

 • Økt medarbeiderengasjement, tilfredshet og opplevelse av "Jobbkontroll", noe som fører til bedre prestasjoner, høyere produktivitet og større lojalitet til arbeidsgiveren.

 • Større sannsynlighet for å tiltrekke seg dyktige medarbeidere: Ifølge en Gallup-undersøkelse"71 % av de ansatte som er helt enige i at organisasjonen bryr seg om hvordan de har det, er svært positive til organisasjonen som arbeidsplass, sammenlignet med bare 12 % av de ansatte som ikke er helt enige."

 • Redusert stress og bedre medarbeiderhelse over hele linjen, noe som fører til en fysisk og psykisk frisk arbeidsstyrke med redusert fravær og optimalisert produksjon. Ifølge en McKinsey-undersøkelsestress koster amerikanske arbeidsgivere nesten 200 milliarder dollar årlig i helsekostnader.

 • Økt andel som blir værende, reduserte kostnader og forbedret teamdynamikk.

Hvordan kan jeg skape en organisasjon og et arbeidsmiljø som fremmer medarbeidernes trivsel?

For å kunne forbedre seg effektivt på dette området må bedriftseiere og HR-medarbeidere tilpasse seg dagens globale kontekst (lenke til innlegget om fremtidens arbeid), tilpasse trivselstiltakene sine etter behov og bransje og utvikle en dyp forståelse av medarbeidernes behov, verdier og ønsker.

Det finnes spesifikke måter organisasjoner kan fremme medarbeidernes trivsel på. Her er en liste over disse strategiene, sammen med noen eksempler.

10 strategier for å fremme medarbeidernes trivsel

1. Ta i bruk en helhetlig tilnærming til ansattes velstand

 • Tilby økonomiske, fysiske og mentale fordeler og fordeler for balansen mellom arbeid og fritid, fra pensjonsordninger til rabatter på treningssentre, eller innfør overordnede livsstilskontoer.

 • Oppmuntre til mentale helsedager, gåmøter og andre sunne endringer i arbeidsflyten.

 • Tilby ressurser og promoter helseopplæringsarrangementer: inviter motiverende foredragsholdere, arranger matlagingskurs eller seminarer om psykisk helse.

 • Innfør dager med fokus på moro, for eksempel "ta med kjæledyret ditt på jobb" eller "avslappede fredager".

2. Fremme en sunn gruppedynamikk

 • Lag ritualer for teamet.

 • Arrangere retreater utenfor anlegget.

 • Oppmuntre ledelsen til å fremme positiv og åpen kommunikasjon.

 • Tilrettelegg for mentorordninger for å knytte teamet ditt tettere sammen, for eksempel en fadderordning for nyansatte, lærlingplasser eller løpende partnerskap mellom senior- og juniormedarbeidere.

3. Fokus på å utvikle de ansattes følelse av autonomi

 • Tillat fleksibel arbeidstid, hybridarbeid eller fullstendig fjernarbeid.

 • Gi valgmuligheter med hensyn til ytelser.

4. Øke graden av tillit

 • Bevilge sabbatsår.

 • Gi de ansatte mulighet til å sette opp timeplan, eller til og med ubegrenset ferie.

5. Utnytte data

 • Utarbeid spørreundersøkelser og be om tilbakemeldinger fra de ansatte.

 • Analyser nøkkeltall knyttet til medarbeidernes trivsel (lenke til blogginnlegget om målinger), for eksempel turnover, medarbeidernes net promoter score eller andre tilfredshets- og prestasjonsmålinger.

 • Fastslå effekten av programmene og identifisere svakheter eller vekstområder (knyttet til trivselsnivå) gjennom dataanalyse.

 • Evaluer konsekvent avkastningen på investeringene (ROI) av trivselsfokuserte programmer og initiativer.

 • Innlemme mer eksterne data (f.eks. historiske, bransjerelaterte eller globale fakta og tall) knyttet til medarbeidernes trivsel.

 • Invester i HR-programvare (lenke til innlegget om programvare) som automatiserer og effektiviserer noen av de kjedelige prosessene og hjelper organisasjonen med å gå inn i fremtiden (lenke til innlegget om fremtidens arbeid) når det gjelder optimalisering av trivsel.

6. Opprette og vedlikeholde muligheter for videreutdanning eller talentutviklingsprogrammer for de ansatte.

Kompetansegapet gjør disse trinnene ekstra viktige...

 • Gi tilgang til allmenndannende kurs/programmer, for eksempel språkkurs eller kulturseminarer.

 • Vurder å investere i master- eller doktorgradsprogrammer for de ansatte.

 • Gi tilgang til arbeidsrelaterte utdanningsmuligheter, for eksempel lederkurs, programmer for tekniske ferdigheter eller karrierecoaching.

 • Arrangere lunsjer med bransjeeksperter.

"Omskolering eller kompetanseheving av ansatte er ikke lenger en trend, men en overlevelsesstrategi som fremmer eller opprettholder bedriftens vekst."
- Carol Patton fra Human Resource Executive

7. Implementere kreative initiativer og programmer

 • Sørg for barnepass.

 • Arranger treningsutfordringer, bokklubber eller gruppeturer.

 • Planlegg arrangementer etter stengetid, for eksempel filmkvelder eller humorshow.

8. Styrke de ansattes følelse av mål og mening

 • Velg veldedighetssaker og opprett aksjonsgrupper som jobber med dem.

 • Ha flere én-til-én-møter med medarbeiderne.

 • Hold fester og feiringer i forbindelse med høytider og bursdager.

9. Belønn gode prestasjoner

 • Fokuser på å øke anerkjennelsen av medarbeidernes positive prestasjoner.

 • Implementere et gamification-system.

10. Forbedre det fysiske rommet for å optimalisere arbeidsflyten

 • Installer ståpulter eller annen ergonomisk teknologi.

 • Kvitt deg med båsene, få inn mer naturlig lys og omorganiser kontoret for å gjøre det mer åpent og samarbeidsorientert.

 • Forsterk estetikken og funksjonaliteten med spillsystemer, interiørmalerier eller planter.

 • Bygg opplevelsesrom som yoga-/meditasjonsrom eller kaffebarer.

Hvordan intelligent HR-programvare kan hjelpe

Automatisering av datainnsamlingen effektiviserer HR-analysearbeidet og sparer tid og penger. Ved å bruke teknologi som hjelper deg med å finne nøkkeltall for trivsel, identifisere problemer og etablere benchmarks, får du det grunnlaget du trenger for å finne ut hvilke tiltak og aktiviteter som er viktigst og har størst potensial for å forbedre virksomheten.

Noen programvarer fokuserer spesielt på ansattes velværenoen gir innsikt i områder som i stor grad påvirker trivselsnivået, og andre sentralisere utvalget av data noe som muliggjør enklere analyse- og evalueringsprosesser.

Prøv å bruke et program som for eksempel Workant's omfattende programvare for HR-analysesom er gratis i én måned.

Del dette innlegget