Vad är HR-analys?

HR-analyser är "insamling och tillämpning av talangdata för att förbättra kritiska talang- och affärsresultat," en process som fokuserar på att använda medarbetardata för att optimera medarbetarnas engagemang och tillfredsställelse, öka organisationens produktivitet och fatta bättre övergripande affärsbeslut.

Detta underutnyttjade verktyg i vår HR-verktygslåda blir allt viktigare för varje dag som går, och alla som vill att deras företag ska lyckas bör prioritera HR-analys.

I vår nuvarande teknikdrivna, snabbrörliga och ständigt omvälvande värld ger framgångsrika ramverk för HR-analys företagare oöverträffad insikt i medarbetarnas motivation, nöjdhetsnivåer och styrkor/svagheter.

Aldrig tidigare har företagare och HR-avdelningar haft tillgång till så mycket information. Dessa viktiga fakta och siffror kan utnyttjas strategiskt för att genomföra fördelaktiga förändringar och ge förvånansvärt stora effekter. Och aldrig tidigare har det varit viktigare att förstå sina medarbetare än i det aktuella sammanhanget.

"HR-analys har utvecklats från en nice-to-have till en must-have för de flesta organisationer."

Dessa grundläggande HR-analysprocesser bygger på uppgifter och statistik om anställda. Denna information utgör grunden, den ackumulerade samlingen av utökad kunskap som kan mätas genom HR-mätningar och används för att utföra analysaktiviteter som t.ex:

  • Fastställande av riktmärken och genomsnitt

  • Övervakning av resultat och prestationer

  • Fastställande av tillväxtområden

  • Identifiera företagsövergripande trender och problem

HR-program kan därefter strategiskt och utifrån detta ramverk, vilket leder till ökat välbefinnande för medarbetarna, optimerade affärsmetoder och mer framgångsrika resultat.

"Målet (med HR-analys) är att omvandla data till information, och information till insikt."
- Carly Fiorina, tidigare VD för HP och politiker

Vad är HR-mått?

HR-mått är de nyckeltal, numeriska indikatorer och viktiga medarbetardata som vi följer för att mäta effektiviteten på arbetsplatsen, prestationen och en mängd annan statistik som är relevant för företagets framgång. Med hjälp av dem kan ni avgöra HR-programmens effektivitet, det aktuella läget för ert humankapital och produktiviteten i affärsverksamheten.

HR-mätvärden och analysdata har stor betydelse eftersom de utgör en faktabaserad grund som vi kan tolka och använda. Vi kan utnyttja denna information för att bevisa eller motbevisa teorier, utveckla initiativ med stort inflytande och förbättra vår verksamhet på alla områden.

"Ingenting spelar någon roll om man inte kan bevisa det."
- Greta Roberts, VD för Talent Analytics Corp.

Men du kanske undrar... vilka saker är verkligen som mäts? Vilka fakta är det egentligen vi tittar på? Var får vi siffrorna ifrån för att utveckla HR-planer, program och initiativ?

Ditt fokus bör vara dynamiskt, kontinuerligt anpassningsbart och lyhört för globala förändringar och dina affärsprioriteringar vid varje given tidpunkt, men det finns en få standardmått som du generellt bör hålla ett öga på.

11 viktiga HR-analysmått som du bör följa upp


1. Intäkter per anställd: total omsättning/aktuellt antal anställda.

2. Medarbetarnas net promoter score: utvärderar kundnöjdheten och består av enkätbaserade data som anger om medarbetarna är positiva eller negativa: % förespråkare-% motståndare.

3. Risk för humankapital: inkluderar omsättningshastighet, personalnöjdhet, etc.

4. Frivillig omsättningshastighet: (# of employees who voluntarily left the company within a specific time period/average number of employees) x 100.

5. Ofrivillig omsättningshastighet: (# of employees who involuntarily left the company within a specific time period/average number of employees) x 100.

6. Effektivitet i utbildningen: använder en kombination av flera mått såsom produktion, kundnöjdhet etc.

7. Acceptansgrad för erbjudandet: Antalet accepterade erbjudanden/antal erbjudanden som lämnats av företaget.

8. Frånvaro: total # of unplanned absences/total time period x 100.

9. Utbildningskostnader per anställd: ett företags totala kostnader för utbildning och utveckling/antalet anställda inom företaget som får utbildning.

10. Tid att fylla: # of days job positions are open/total # of job positions open.

11. Tid till anställning: # of days elapsed from the time job is posted until an employee’s first day on the job.

Som Peter Drucker sa: "Det som mäts blir också hanterat."

Att övervaka, spåra och mäta dessa nyckelpunkter är viktigt, eftersom du inte kan förstå vad dina anställda behöver, vad ditt företag skulle ha mest nytta av, eller hur du bäst hanterar HR-analys och andra HR-aktiviteter utan dessa mått.

Viktiga saker att tänka på...

Att samla in, övervaka, jämföra och utvärdera HR-mått tar pengar, tid och energi från annan affärsverksamhet, så du vill se till att du använder dina resurser på ett klokt sätt genom att strategiskt välja att prioritera vissa mått.

I sin bok Strategic Analytics skriver Alec Levenson att värdet av mätetal ligger i att "aktivt välja saker som du följer upp för att du vill hantera din verksamhet bättre".

Olika branscher och typer av företag kräver ett särskilt fokus på vissa mätetal; för vissa typer av företag finns det mätetal som inte är relevanta.

Till exempel kan HR-team inom detaljhandeln ägna stor uppmärksamhet åt frivillig personalomsättning och frånvaro men ledningen för ett nystartat teknikföretag kan fokusera på acceptansgraden för erbjudanden och medarbetarnas net promoter score.

Ditt fokus bör till stor del bero på ditt företags storlek, mål, struktur, HR-ramverk och uppdrag. Men oavsett bransch är det viktigt att tolka, analysera och utvärdera dessa mätetal i ett större sammanhang innan man integrerar sina resultat och implementerar dem i hela organisationen.

Kom ihåg att syftet med HR-analys är att fatta bättre affärsbeslut, så du bör välja att samla in och analysera den information som behövs:

  • Ge dig de djupaste insikterna.

  • Ge den mest optimala avkastningen på investeringen.

  • Hjälper dig att hjälpa ditt företag.

Om du inte är säker på din förmåga att göra detta, anlita experter och investera i kraftfull programvara för HR som kan hjälpa dig med denna process.

Vilka mätetal är viktigast idag?

Som tidigare nämnts beror de viktigaste mätvärdena för dig på många faktorer. Men som en följd av covidpandemin har "Stor uppgivenhet," och den övergripande kaotiska situationen för globala företag, framstår vissa aspekter av HR-analys som tydligt viktiga i de flesta branscher.

Mått som t.ex. rekrytering och bevarande statistik bör tas om hand, eftersom bra arbetskraft är svår att få tag på i vår nuvarande ekonomi. Den dagar efter recessionen med anställda som tigger om jobb är sedan länge förbi, och det är viktigare än någonsin att vara uppmärksam på siffrorna för omsättning och acceptans av erbjudanden.

Av samma skäl, tillsammans med den föränderliga relation som unga arbetstagare har till sina jobb, anställdas välbefinnande är förmodligen det enskilt viktigaste måttet att följa upp i alla branscher. Människor arbetar annorlunda nu och längtar efter en annan balans mellan arbete och privatliv tillsammans med en mer robust känsla av syfte. Dessa förändringar i medarbetarnas tankesätt och företagens situation gör det viktigare än någonsin att övervaka medarbetarnas välbefinnande och engagemang, säkerställa teamtillfredsställelse och kontinuerligt förbättra medarbetarupplevelsen.

Mångfald, jämställdhet och integration Statistik och data är också betydligt mer angeläget i vårt nuvarande klimat. Att negligera DEI-mätningar skulle vara ett stort misstag, och att kapitalisera på dem kan skapa fantastiska möjligheter för underrepresenterade grupper och din organisation.

Vad kan jag göra för att börja mäta HR-mått på ett innovativt sätt?

Om ni inte har en fullständig plan på plats bör ni göra det snarast. Sätt dig ner med ditt team, ställ frågor, identifiera mål och välj strategiskt rätt områden att fokusera på. Använd internet, automatiserade verktyg för datainsamling och överväg att anta en omfattande Plattform för HR-analys för att centralisera era HR-mätningsaktiviteter.

Missa inte de otaliga möjligheter som HR-mätningar och HR-data ger. Optimera din HR-analys ramverk innan dina konkurrenter gör det.

Dela detta inlägg