Projektledelse og human resources kan virke som to forskellige områder, men disciplinerne er i sagens natur vævet ind i hinanden. Mennesker gennemfører projekter, og HR-afdelinger er ansvarlige for at lede disse mennesker.

Rory Burke, forfatter af "Teknikker til projektledelse," definerer disciplinen som "en måde at udvikle struktur i et komplekst projekt, hvor de uafhængige variabler tid, omkostninger, ressourcer og menneskelig adfærd mødes."

HR-medarbejdere spiller en afgørende rolle i gennemførelsen af projekter, og forskellige tilgange til aktiviteter, såsom strategisk planlægning, skemalægning, uddelegering af opgaver og forudsigelse af tidslinjer, kan have stor indflydelse på projektets resultater.

HR's indflydelse på projektledelse

Længe før et projekt starter, påvirker HR-afdelingerne allerede fremtidige initiativer ved at rekruttere, ansætte og oplære folk, der senere skal arbejde på projekter.

HR-medarbejdere fremmer løbende sunde medarbejderrelationer, optimerer workflow-processer og styrer den langsigtede trivsel for en organisations arbejdsstyrke. De sørger også for personalegoder, der øger teammedlemmernes engagement og generelle forpligtelse over for deres jobansvar.

Hvis disse fagfolk gør deres arbejde godt, vil medarbejderne præstere mere, og som følge heraf vil alle forestående projekter forløbe mere gnidningsfrit. Det giver ethvert initiativ en bedre chance for at blive en succes.

Hvert organisatorisk projekt gennemgår projektets livscyklus, som har fem faser:

 1. Indledning

 2. Planlægning

 3. Udførelse

 4. Styring/overvågning

 5. Lukning

I hele opstartsfasen af et projekt hjælper HR-afdelingerne med at fastlægge mål og evaluere den potentielle effektivitet af projektet.

I planlægningsfasen tildeler HR-ledere ressourcer, hjælper med at formulere strategiske planer og bruger arbejdsstyrkerelaterede data til at informere beslutninger om de bedste tilgange og metoder til at nå projektets mål. De sammensætter omhyggeligt projektteams og kan komme med forslag til arbejdsgangspraksis og fremskrivning af tidslinje.

I udførelsesfasen kan HR-ledere hjælpe med alt, hvad medarbejderne har brug for til at gennemføre projektet, hvilket øger medarbejdernes output, produktivitet og tilfredshed. De kan uddelegere opgaver, løbende tildele og tilpasse tidslinjemål og samarbejde med ledere i andre afdelinger for at strømline projektudførelsespraksis.

I den kontrollerende (eller overvågende) fase opdaterer HR-afdelingerne ledelsen om teamets fremskridt og præstationer, sporer medarbejdernes tidsforbrug på forskellige aktiviteter og håndterer løbende risici. De løser eventuelle konflikter mellem projektteams og fungerer som et fyrtårn for kommunikation under hele opgaveløsningen.

I den afsluttende fase sammenligner og analyserer HR-medarbejdere rentabilitet, tidslinje og individuelle præstationsprognoser i forhold til resultater. De evaluerer succesen af de valgte strategier, team-arrangementer og projektet som helhed. De kan også indsamle feedback fra medarbejderne om deres oplevelse.

Lad os diskutere, hvordan HR-afdelinger på en intelligent og effektiv måde kan forbedre projektstyringsprocesser.

9 HR-strategier til forbedring af projektledelsesprocesser

1. Opbygning af mere robuste og centraliserede HR-datarammer.
Ved at udvide mængden og kvaliteten af medarbejderdata kan du sikre bedre ansættelser, optimeret teamdynamik og forbedret prognosenøjagtighed (med hensyn til tidslinjer og ressourceallokering). Dette kan gøres meget lettere med en centraliseret softwaresystem der automatiserer og forenkler mange aspekter af dataindsamlingen.

2. Mulighed for fleksibilitet under udførelsen af projektets opgaver.
Alsidige muligheder og tilpasningsdygtige tilgange til projektledelse øger medarbejdertilfredsheden og fører til højere produktivitet.

3. Tilbyde mere omfattende, innovative eller sjove personalegoder. Denne strategi øger medarbejdernes trivsel og engagement og udvikler teammedlemmernes engagement og passion for at gennemføre projekter. Overvej at motivere projektteams med fordele som spotbonusser, priser eller kreative gaver for yderligere at øge præstationen.

4. God risikostyring for at tage højde for uventede problemer i løbet af et projekt. Bedre forudsigelser af potentielle risici er nøglen til at holde projekter på sporet og under budgettet. Ved at forvente det uventede undgår man også stress, overskredne deadlines og utilfredse medarbejdere.

5. Mere strategisk sporing af medarbejdernes tid for at optimere arbejdsgangene.
Når det gøres korrekt, kan en datadrevet tilgang til Tidsregistrering kan give dig værdifuld indsigt og bedre grundlag for beslutninger om planlægning og andre projektledelsesteknikker.

6. Prioritering af tidsstyring, opmærksomhed på detaljer og kommunikation i trænings- og udviklingsprogrammer.
At sikre, at medarbejderne har disse vigtige færdigheder til at gennemføre ethvert projekt, er et vigtigt skridt, der fører til forhøjede succesrater.

7. Bruge vigtige HR-målinger og KPI'er mere strategisk og holde øje med dem i alle faser af et projekt for at træffe bedre beslutninger. Ved hjælp af målinger kan du se, hvilke opgaver hver enkelt medarbejder kæmper med, og hvilke de klarer med lethed, hvilket fører til bedre resultater ved uddelegering af opgaver. Når de bruges rigtigt, kan KPI'er og målinger hjælpe med at forbedre forudsigelsesevnen, sikre, at projektstatus forbliver på sporet, og udpege tidligere ubemærkede vækstområder.

En intelligent sammenligning af forventede og reelle resultater ud fra disse referencepunkter er også en god måde at evaluere succes og fremskridt for enkeltpersoner, teams og hele organisationen.

8. Tæt fokus på medarbejderfeedback for at informere og forbedre fremtidige tilgange til projekter. Ved at prioritere undersøgelser, en-til-en-møder og andre former for feedback i den afsluttende fase øger du din viden om bedste praksis inden for projektledelse. Det hjælper dig med at forbedre dine teknikker, øge medarbejdernes engagement og opnå mere i fremtidige bestræbelser.

9. Brug et projektplanlægningssystem, der kan automatisere opgaver og optimere overordnede projektstyrings- og workflowprocesser.
Intelligente systemer gør dit liv lettere, mens de øjeblikkeligt eksemplificerer oplysninger, du måske ellers aldrig ville have bemærket.

Workants funktioner til arbejdsplanlægning

Vores centraliserede projekt- og arbejdsplanlægningsmodul kan hjælpe dig gennem hele projektstyringens livscyklus. Workant giver dig indsigt og muligheder, der hjælper dig med at planlægge mere strategisk, bedre evaluere udviklingen af initiativer, øge succesraten for projekter og optimere din indtjening.

Vores software tilbyder en række visninger og tilpasningsmuligheder, så du kan tilpasse dine tilgange til dit teams behov.

Funktionerne omfatter

Projektsporing: Designet til at hjælpe dig med at estimere og spore projektstatus og samtidig forbedre projektledelsespraksis.

Med vores projektsporingselementer kan du:

 • Tildel tid til forskellige projekter

 • Få informativ indsigt i ressourceforbrug, ydeevne, tendenser i hele virksomheden og meget mere.

 • Se et klart helhedsbillede, mens du følger projektets status og udvikling

 • Anslå rentabilitet

 • Give medarbejderne mulighed for at registrere deres arbejdstid

 • Integrer projektdata med lethed.

Planlægning af arbejde: Udviklet til at forbedre planlægningsfunktioner, forbedre arbejdsgangspraksis i fremtidige projekter og informere beslutninger om initiativer.

Med vores arbejdsplanlægningsfunktioner kan du:

 • Planlæg mål, tidsplaner og arbejdsgange mere intelligent

 • Effektiv forudsigelse og tildeling af forventet arbejdstid

 • Se, hvor travlt hver enkelt medarbejder har dagligt, månedligt og årligt.

 • Estimer fremtidige tidslinjer

 • Evaluere ressourcebehov for at hjælpe med at optimere ressourceallokering

Tilmeld dig en gratis prøveversion af HR-software i dagog se vores nyttige program i aktion. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan HR kan forbedre dine unikke projektstyringsprocesser.

Del dette indlæg